Kasutajaleping ja Privaatsuspoliitika

Kasutajaks registreerumisel ja seejärel NIU toodete ja teenuste kasutamisel läbi NIU veebilehe või mobiilirakenduse “NIU E-roller” (edaspidi koos “teenused”), kogub ja töötleb NIU teatud isikuandmeid teie kohta. Osana meie kohustusest kaitsta teie isikuandmeid läbipaistval viisil, soovime teid teavitada järgmistest punktidest:

- miks ja kuidas NIU kogub, kasutab ja säilitab teie isikuandmeid;
- seaduslik alus, mille alusel teie andmeid töödeldakse; ning
- millised on teie õigused ja meie kohustused seoses säärase andmetöötlemisega.

Käesolevas Privaatsuspoliitikas tähendab „isikuandmed” mis tahes teavet tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta, nagu on määratletud ELi 27. aprilli 2016. aasta üldise andmekaitse määruses (EL) 2016/679 (edaspidi „GDPR”), ning kõiki siseriiklikke rakendusseadustes ja - määrustes, mida on aeg-ajalt muudetud või ajakohastatud, ning muudes õigusaktides (edaspidi „andmekaitsealased õigusaktid”). On täpsustatud, et „tuvastatav füüsiline isik” on isik, keda saab otseselt või kaudselt tuvastada, eelkõige tunnuse alusel nagu nimi, identifitseerimisnumber, asukohaandmed, võrguidentifikaator või üks või mitu füüsilist, füsioloogilist, geneetilist, vaimset, majanduslikku, kultuurilist või sotsiaalset identiteeti omavat tegurit.

Privaatsuspoliitika on meie Küpsistepoliitikast eraldi. Lisateabe saamiseks küpsiste ja jälgijate kasutamise kohta, klõpsake järgmist linki https://www.niu.com/en/cookies/

Käesolev Kasutajaleping ja Privaatsuspoliitika reguleerib iga veebisaiti, mobiilisaiti, rakendust ja/või muid teenust, mida pakuvad Niu.com ja Niu International Co. Ltd., tema emaettevõtja, tütarettevõtjad ja/või sidusettevõtted (edaspidi „meie” või „meie omad”), kes tegutsevad andmetöötlejana.

Töödeldavate isikuandmete liigid

Kogume isikuandmeid, mida edastate otse meile, peamiselt konto loomisel ja muutmisel ning meie toodete ja teenuste kasutamisel. Kaasatud andmete kategooriad on järgmised:

- Identifitseerimise informatsioon (nimi, hüüdnimi, telefoninumber);
- Elektroonilise identifitseerimise andmed (e-mailiaadress, sisselogimise informatsioon, parool, IP-aadress, logid ja ühenduse loomise aeg, küpsised ja jälgijad);
- Sõiduki andmed (sealhulgas omaniku andmed, kasutajate andmed, õnnetuse aeg ja koht, sõidukäitumise statistika, läbisõit kokku, päevane läbisõit, teave aku kasutamise ja tervise kohta, sõiduki kindlustus, vigased elektroonilised komponendid, suuremad sõidukiõnnetused, sõiduki SIM-kaardiga seotud informatsioon, parkimissignaali areaalstatistika, sõiduki vargusega seotud teave, näiteks sõiduki varastamise aeg ja asukoht, sõiduki hooldusega seotud teave);
- Geo-lokaliseerimise andmed

Eelkõige rakendatakse asukohateabe kogumise ja töötlemise suhtes järgmisi põhimõtteid:

- Võite geolokaliseerimise igal ajal väljalülitada;
- Teid teavitatakse geolokaliseerimise aktiveerimise korral kindla ikooni kuvamisega.

Isikuandmete töötlemise õiguslikud alused ja eesmärgid

Meil ei ole lubatud töödelda isikuandmeid, kui meil ei ole kehtivat õiguslikku alust. Seetõttu töötleme teie isikuandmeid ainult juhul, kui 1) oleme saanud selleks teie eelneva nõusoleku, 2) töötlemine on vajalik NIU teenuste osutamiseks või kui 3) töötlemine on vajalik NIU õigustatud huvide jaoks.

Teie isikuandmete kogumisel, talletamisel ja töötlemisel on järgmised põhieesmärgid:

- Võimalus kasutada NIU teenuseid ja tooteid;
- Vastata kliendi päringutele;
- Pakkuda garantiid/garantiiteenuseid;
- Tuvastada defektid ja parandada NIU tooteid ja teenuseid;
- NIU teenuste isikupärastamine, eelkõige reklaami kaudu;
- Statistiline;
- Vältida pettust või kuritegevust ning NIU toodete või teenuste kuritarvitamist.

Isikuandmete saajad ja isikuandmete edastamine väljaspoole Euroopa Liitu

Teie isikuandmeid ei edastata ega tehta kättesaadavaks ühelegi kolmandale isikule, välja arvatud NIU volitatud isikutele ja NIU teenusepakkujatele, et täita eespool loetletud eesmärke (nt IT-süsteemide pakkujad, majutusteenuse osutajad, konsultandid), väites, et kõik need teenuseosutajad on seotud andmekaitse - ja konfidentsiaalsuskohustustega, et kaitsta teie isikuandmeid.

Teie isikuandmeid võidakse üle kanda riiki, mis asub väljaspool Euroopa Liitu, praegu Hiina, täpsustades, et kuna Hiinat ei peeta sama kaitsetaseme tagajaks kui Euroopa Liitu, kohustub NIU võtma kõik kohustused asjakohaste kaitsemeetmete tagamiseks, nagu on nõutud andmekaitse õigusaktides.

Andmete säilitamise periood

NIU säilitab teie isikuandmeid ainult nii kaua, kui see on vajalik, et täita eesmärki, milleks see koguti, või täita õiguslikke või regulatiivseid nõudeid.

Eelkõige säilitatakse teie isikuandmeid ärisuhte ajal, peamiselt reklaamimise eesmärgil, tõendamise eesmärgil ja raamatupidamise eesmärgil ajavahemiku jooksul, mis ei ületa kohaldatavaid kohustuslikke aegumistähtaegu.

Turvalisus

NIU on rakendanud piisavad tehnilised ja organisatsioonilised meetmed, et kaitsta teie isikuandmeid volitamata, juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise, väärkasutamise, avalikustamise või juurdepääsu eest ning kõigi muude ebaseaduslike töötlemisviiside eest. Need turvameetmed on rakendatud, võttes arvesse tehnika hetkeseisu, nende rakendamise kulusid, töötlemisega kaasnevaid riske ja isikuandmete laadi.

NIU kohustub ja võtab vastutuse, et kõik teie isikuandmetele juurdepääsu omavad töötajad vastavad isikuandmete töötlemisega seotud sisekorraeeskirjadele ja - protsessidele, et neid kaitsta ja tagada nende konfidentsiaalsus. Samuti peavad nad järgima kõiki tehnilisi ja organisatsioonilisi turvameetmeid, mis on kehtestatud teie isikuandmete kaitsmiseks.

Võite esitada mis tahes küsimusi meie turvaprotseduuride kohta, saates meile e-kirja aadressile privacy@niu.com

Teie õigused

Teil on õigus juurde pääseda, muuta, parandada, piirata, kustutada ja küsida, kui üldse, nii teie isikuandmete kaasaskantavuse kohta kui ka keeldumisõigus sellisest andmete töötlemisest. Samuti on teil õigus oma nõusolek tagasi võtta, kui NIU sai teilt eelnevalt nõusoleku isikuandmete töötlemiseks (ilma et nõusoleku tagasivõtmine mõjutaks eelnevalt toimunud mis tahes töötluse seaduslikkust). Võite määratleda juhised oma isikuandmete surmajärgseks kasutamiseks.

Teil on õigus esitada kaebus asjakohasele järelevalveasutusele.

Ülaltoodud õiguste kasutamiseks võite saata e-kirja aadressile: privacy@niu.com

Viited teistele veebilehtedele

See veebileht võib sisaldada linke kolmandate isikute veebisaitidele, mis ei ole mingil viisil meie kontrolli all. Kui klõpsate taolisi linke, arvestage järgnevaga: me ei vastuta ühegi muu veebisaidi kui meie enda privaatsustavade ja/või poliitikate eest. Seetõttu soovitame tungivalt teil üle vaadata iga külastatava veebisaidi privaatsuspoliitikad, olenemata sellest, kas need on lingitud meie enda saidiga või mitte.

NIU veebilehe kasutamine

NIU veebisaidi kasutamiseks või sellele ligipääsemiseks ei ole registreerimine vajalik. See veebileht võib aga oma foorumeid, kommentaare, blogisid, sõnumitahvleid vms teha kasutajatele saadavaks. Võimalik, et peate nende funktsioonide kasutamiseks registreeruma, eriti juhul, kui soovite kommentaare jätta või artikleid esitada.

Kui registreerite ja edastate selle käigus meile oma isikuandmeid, võite olla kindel, et teie esitatud teavet ei jagata ühegi kolmanda osapoole organisatsiooniga, välja arvatud teie selgesõnalisel nõusolekul.

Pange tähele, et kui postitate kommentaare või artikleid selle veebilehe foorumitesse, ajaveebi või sõnumitahvlile, võivad kõiki nendes kommentaarides või artiklites esitatud isikuandmeid lugeda kõik, kes neid vaatavad.

Nous offrons également aux visiteurs de notre site Web la possibilité d’accepter de recevoir des communications de notre part. Dans ce cas, nous demandons au visiteur son adresse e-mail et son nom. Ces communications incluront notre newsletter régulière, les promotions de produits et toute autre information que nous jugeons pertinente pour le visiteur. Vous pouvez refuser de recevoir tout ou partie de ces communications en nous envoyant un e-mail à international@niu.com, en cliquant sur le lien « désabonnement » inclus dans tout e-mail que nous vous envoyons ou en répondant à e-mail que nous vous envoyons.

Samuti pakume oma veebisaidi külastajatele võimalust loobuda meilt sõnumite saamist. Sel juhul küsime külastajalt tema meiliaadressi ja nime. Need teatised hõlmavad meie tavalist uudiskirja, tootearendusi ja muud teavet, mis meie arvates võib olla veebilehe külastajale asjakohane. Võite loobuda mõnede või kõigi nende teadete vastuvõtmisest, saates meile e-kirja aadressile international@niu.com, klõpsates linki „Tühista tellimine” mis tahes meilis, mille saadame teile, või vastates ükskõik millisele meilile, mille me teile saadame.

Kontaktinfo

Kui teil on selle andmete privaatsuspoliitikaga seoses küsimusi või muresid või soovite meiega meili või postituse teel ühendust võtta, on meie kontaktid järgmised:

Email: privacy@niu.com

Postiaadress:
Niu International Co.,Ltd.
No.5 Lingxiang Road,WEZ,
Wujin, Changzhou, China