Vartotojo sutartis ir duomenų privatumo politika

Kai registruojatės ir naudojatės „NIU“ produktais ir paslaugomis „NIU“ Svetainėje ar „NIU E-scooter“ programėlėje (toliau kartu – „Paslaugos“), „NIU“ renka ir tvarko tam tikrus asmeninius duomenis apie jus. Įsipareigodami apsaugoti jūsų asmens duomenis, mes norime jus informuoti:

- kodėl ir kaip „NIU“ renka, naudoja ir saugo jūsų asmens duomenis;
- apie teisėtą jūsų asmens duomenų tvarkymo pagrindą;
- kokios jūsų teisės ir įsipareigojimai yra susiję su tokiu asmens duomenų tvarkymu.

Šioje duomenų privatumo politikoje „asmens duomenys“ reiškia bet kokią informaciją, susijusią su identifikuotu ar identifikuojamu fiziniu asmeniu, kaip apibrėžta 2016 m. balandžio 27 d. nustatymais EU General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 (“GDPR”) ir kitais teisės aktais, kurie yra buvo keičiami arba atnaujinami, taip pat visais kitais teisės aktais (duomenų apsaugos teisės aktai). Nurodyta, kad „identifikuojamas fizinis asmuo“ yra asmuo, kuris gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai identifikuojamas, visų pirma nurodant identifikatorių, pvz., vardą, identifikacijos numerį, vietos duomenis, internetinį identifikatorių arba vieną ar kelis veiksnius apie fizinę, fiziologinę, genetinę, psichinę, ekonominę, kultūrinę ar socialinę tapatybę.

Ši duomenų privatumo politika yra atskira nuo mūsų slapukų privatumo politikos. Norėdami gauti daugiau informacijos apie tai, kaip naudojame slapukus ir sekimo priemones, spustelėkite šią nuorodą: https://www.niu.com/en/cookies/

Ši duomenų privatumo politika reglamentuoja kiekvieną svetainę, mobilią svetainę, programėlę ar/ir kitas paslaugas, teikiamas Niu.com ir Niu International Co. Ltd., jos patronuojanti įmonė, dukterinės įmonės ir/ar filialai („mes“), kurie renka duomenis.

Tvarkomų asmens duomenų tipas

Renkame asmeninę informaciją, kurią pateikiate tiesiogiai mums, ypač sukuriant ir keičiant paskyrą bei naudojant mūsų Produktus ir Paslaugas. Šių duomenų kategorijos yra:

- identifikuojamoji informacija (vardas, slapyvardis, telefono numeris);
- elektroninės identifikacijos duomenys (elektroninio pašto adresas, prisijungimo informacija, slaptažodis, IP adresas, prisijungimai ir jų trukmė, slapukai ir sekikliai);
- transporto priemonės informacija (įskaitant savininko identifikavimą, naudotojo identifikavimą, avarijos laiką ir vietą, važiavimo charakteristikas, visą nuvažiuotą atstumą, per dieną nuvažiuojamą atstumą, su baterijos naudojimu ir būkle susijusią informaciją, transporto priemonės draudimą, suporuotus elektroninius įrenginius, reikšmingas transporto priemonės avarijas, su transporto priemonės SIM kortele susijusią informaciją, parkavimo signalo statistiką, su vagyste susijusią informaciją, tokią, kaip vagystės laikas ir vieta, transporto priemonės priežiūros informaciją;
- geo-lokacijos informacija.

Vietovės duomenų rinkimui ir tvarkymui taikomi šie principai:

- jūs galite bet kada išjungti geo-lokacijos funkciją;
- jūs esate informuojamas, kai geo-lokacijos funkcija yra aktyvinama, naudojant tam tikrą funkciją.

Asmens duomenų tvarkymo teisiniai pagrindai ir tikslai

Mes neturime teisės tvarkyti asmens duomenų, jei neturime galiojančio teisinio pagrindo. Todėl jūsų asmens duomenis mes tvarkome tik jei (i) gavome jūsų išankstinį sutikimą tai daryti, (ii) tvarkymas yra būtinas „NIU“ teikiamoms Paslaugoms arba, jei (iii) tvarkymas yra būtinas teisėtiems „NIU“ interesams.

Jūsų asmens duomenų rinkimas, saugojimas ir apdorojimas turi šiuos pagrindinius tikslus:

- leisti jums naudotis „NIU“ Paslaugomis ir Produktais;
- atsakyti į klientų pasiteiravimus;
- teikti garantijos paslaugas;
- nustatyti defektus ir gerinti „NIU“ Produktus ir Paslaugas;
- personalizuoti „NIU“ Paslaugas, ypač per reklamą;
- rinkti statistiką;
- užkirsti kelią sukčiavimui ar nusikalstamai veiklai, taip pat netinkamam „NIU“ Produktų ir Paslaugų naudojimui.

Asmens duomenų gavėjai ir asmens duomenų perdavimas už Europos Sąjungos ribų

Jūsų asmeniniai duomenys nebus perduodami ar prieinami jokiai trečiajai šaliai, išskyrus „NIU“ įgaliotus asmenis ir „NIU“ paslaugų teikėjus, kad būtų išpildyti anksčiau išvardyti tikslai (pvz., IT sistemų teikėjai, domenų paslaugų teikėjai, konsultantai, nurodant, kad kiekvienas iš jų yra įsipareigojęs apsaugoti jūsų asmens duomenis ir privalo laikytis duomenų apsaugos ir konfidencialumo įsipareigojimų).

Jūsų asmeniniai duomenys gali būti perduoti į šalį, esančią už Europos Sąjungos ribų, šiuo metu Kiniją, nurodant, kad, kadangi Kinija nelaikoma tokia pat saugia duomenų atžvilgiu, kaip ir Europos Sąjunga, „NIU“ įsipareigoja imtis visų atitinkamų garantijų, remdamasi atitinkamomis apsaugos priemonėmis, kaip reikalaujama pagal duomenų apsaugos teisės aktus.

Laikymo terminas

„NIU“ saugos jūsų asmeninius duomenis tik tol, kol bus įvykdytas tikslas, kuriam ji buvo surinkta, arba laikomasi teisinių ar reguliavimo reikalavimų.

Jūsų asmens duomenys bus saugomi verslo santykių metu, be to, reklamos tikslais ir apskaitos tikslais, ne ilgesniam, kaip galiojančių įstatyminių senaties terminų laikotarpiui.

Saugumas

„NIU“ įgyvendino tinkamas technines ir organizacines priemones, kad apsaugotų jūsų asmens duomenis nuo neleistino, atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, praradimo, pakeitimo, netinkamo naudojimo, atskleidimo ar prieigos ir visų kitų neteisėtų duomenų tvarkymo būdų. Šios saugumo priemonės buvo įgyvendintos atsižvelgiant į naujausias technologijas, jų įgyvendinimo sąnaudas, apdorojimo riziką ir asmens duomenų pobūdį.

„NIU“ įsipareigoja, kad visi darbuotojai, kurie gali prieiti prie jūsų asmens duomenų, laikytųsi vidaus taisyklių ir procesų, susijusių su asmens duomenų tvarkymu, siekiant juos apsaugoti ir užtikrinti jų konfidencialumą. Jie taip pat privalo laikytis visų techninių ir organizacinių saugumo priemonių, skirtų apsaugoti jūsų asmens duomenis.

Visus klausimus, susijusius su mūsų saugumo procedūromis, galite pateikti mums el. paštu privacy@niu.com

Jūsų teisės

Jūs turite teisę prieiti, pakeisti, koreguoti, apriboti, ištrinti ir paprašyti perkelti jūsų asmeninius duomenis, taip pat teisę prieštarauti tokių duomenų tvarkymui. Jūs taip pat turite teisę atšaukti savo sutikimą, kurį davėte, kai „NIU“ gavo jūsų išankstinį sutikimą tvarkyti asmens duomenis (šis atšaukimas neturės įtakos bet kokiam duomenų naudojimui, atliktam iki šio atšaukimo). Galite nustatyti gaires, kaip naudoti asmeninius duomenis post mortem.

Jūs turite teisę pateikti skundą atitinkamai duomenų apsaugos priežiūros institucijai.

Jei norite pasinaudoti minėtomis teisėmis, galite rašyti el. paštu privacy@niu.com

Nuorodos į kitas Svetaines

Šioje svetainėje gali būti nuorodų į kitas svetaines, kurių mes nekontroliuojame. Atkreipkite dėmesį į tai, kai spaudžiate tokias nuorodas – mes neatsakome už jokios kitos svetainės privatumo praktiką ir/ar politiką. Todėl labai rekomenduojame peržiūrėti kiekvienos jūsų lankomos svetainės privatumo politiką, nepaisant to, ar šios svetainės yra susijusios su mūsų svetaine.

„NIU“ interneto svetainės naudojimas

Registracija nėra būtina norint naudotis mūsų svetaine. Tačiau ši svetainė savo vartotojams gali kurti forumus, komentarų laukus, tinklaraščius, žinučių laukus ar panašiai. Norint naudotis šiomis funkcijomis jūsų gali būti paprašyta užsiregistruoti, ypač norint komentuoti ar pateikti straipsnius.

Jeigu užsiregistruosite ir registracijos proceso metu pateiksite asmeninę informaciją, užtikriname, jog ši informacija nebus platinama trečiosioms šalims, išskyrus atvejus, kuomet jūs išreikšite sutikimą.

Atkreipiame jūsų dėmesį į tai, jog komentaruose, forumuose, tinklaraščiuose ar žinučių laukuose šioje svetainėje jums paskelbus asmeninę informaciją, galinčią padėti jus identifikuoti, ji gali būti perskaityta, surinkta ir panaudota bet kurio šią informaciją matančio asmens.

Mes taip pat teikiame mūsų svetainės lankytojams galimybę pasirinkti gauti mūsų pranešimus. Tokiu atveju mes prašome lankytojo pateikti savo el. pašto adresą ir [ištrinti, jei reikia] vardą. Šie pranešimai apims mūsų reguliarų informacinį biuletenį, produktų reklamas ir bet kokią kitą informaciją, kuri mūsų manymu gali būti svarbi lankytojui. Jūs galite atsisakyti gauti bet kurį arba visus šiuos pranešimus el. paštu international@niu.com, spustelėjus nuorodą „atsisakyti“ bet kuriame mūsų el. laiške, arba atsakydami į bet kurį mūsų el. laišką.

Kontaktai

Jei turite kokių nors klausimų ar rūpesčių dėl šios duomenų privatumo politikos arba norite susisiekti su mumis el. paštu arba paštu, mūsų kontaktinė informacija yra tokia:

El. p. adresas: privacy@niu.com

Adresas:
Niu International Co.,Ltd.
No.5 Lingxiang Road,WEZ,
Wujin, Changzhou, China