Lietotāja līgums un konfidencialitātes politika

Kad jūs reģistrējaties un lietojat NIU produktus un pakalpojumus, izmantojot NIU tīmekļa vietni vai „NIU E-scooter” mobilo lietojumprogrammu (turpmāk tekstā „Pakalpojumi”), NIU apkopo un apstrādā dažus jūsu personas datus. Kā daļu no mūsu apņemšanās aizsargāt jūsu personas datus pārredzamā veidā, mēs vēlamies Jūs informēt:

• kāpēc un kā NIU apkopo, izmanto un uzglabā jūsu personas datus;
• likumīgo pamatu, uz kura pamatojoties, tiek apstrādāti jūsu personas dati;
• kādas ir jūsu tiesības un pienākumi saistībā ar šādu apstrādi.

Šajā datu privātuma politikā "personas dati" ir jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu, kā noteikts ES Vispārējā datu aizsardzības regulā (ES) 2016/679, kas datēta ar 2016. gada 27. aprīli ("GDPR"), jebkuri nacionālie , spēkā esošie likumi un noteikumi, kas laiku pa laikam var tikt grozīti vai atjaunināti, kā arī jebkuri turpmāki tiesību akti (“Datu aizsardzības tiesību akti”). Ir noteikts, ka "identificējama fiziska persona" ir persona, kuru var identificēt tieši vai netieši, jo īpaši atsaucoties uz identifikatoru, piemēram, vārdu, identifikācijas numuru, atrašanās vietas datus, tiešsaistes identifikatoru vai vienu vai vairākus faktorus sakarā ar fizisko, fizioloģisko, ģenētisko, garīgo, ekonomisko, kultūras vai sociālo identitāti.

Šī datu konfidencialitātes politika ir atsevišķa no mūsu sīkfailu konfidencialitātes politikas. Lai iegūtu plašāku informāciju par to, kā mēs izmantojam sīkfailus un izsekotājus, lūdzu, noklikšķiniet uz šīs saites https://www.niu.com/lv/cookies/

Šī datu privātuma politika reglamentē katru tīmekļa vietni, mobilo vietni, lietojumprogrammu un / vai citus pakalpojumus, ko nodrošina Niu.com un Niu International Co. Ltd. , tā mātesuzņēmums, meitasuzņēmumi un / vai filiāles (“mēs”, „mums” vai „mūsu”), kuras darbojas kā datu kontrolieri.

Apstrādājamo personas datu veids

Mēs apkopojam personisko informāciju, ko jūs sniedzat tieši mums, jo īpaši, veidojot un pārveidojot savu kontu un izmantojot mūsu produktus un pakalpojumus. Attiecīgās iesaistītās datu kategorijas ir šādas:

• Identifikācijas informācija (vārds, lietotājvārds, tālruņa numurs);
• Elektroniskās identifikācijas dati (e-pasta adrese, pieslēgšanās informācija, parole, IP adrese, žurnāla faila ieraksti un savienojuma laiks, sīkfaili un izsekotāji);
• Informācija par transportlīdzekli (tostarp īpašumtiesību identifikācija, viesu lietotāja identifikācija, avārijas laiks un atrašanās vieta, braukšanas uzvedības statistika, kopējais nobraukums, dienas nobraukums, informācija, kas saistīta ar akumulatora lietošanu, transportlīdzekļa apdrošināšana, elektronisko komponentu bojājumi, lielāki transportlīdzekļa negadījumi, informācija par transportlīdzekļa SIM karti, informācija, kas saistīta ar parkošanās signālu, informācija par transportlīdzekļa zādzību, piemēram, transportlīdzekļa nozagšanas laiks un vieta, informācija par transportlīdzekļa tehnisko apkopi;
• Ģeogrāfiskās lokācijas dati.

It īpaši atrašanās vietas datu vākšanai un apstrādei piemēro šādus principus:

• Jūs jebkurā laikā varat deaktivizēt ģeogrāfisko atrašanās vietu;
• Jūs tiekat informēts, ka ģeogrāfiskā atrašanās vieta ir aktivizēta, izmantojot konkrētu ikonu.

Personas datu apstrādes juridiskie pamati un mērķi

Mums nav atļauts apstrādāt personas datus, bez likumīga juridiskā pamata. Mēs apstrādājam jūsu personas datus tikai tad, ja (i) mēs esam saņēmuši jūsu iepriekšēju piekrišanu , (ii) apstrāde ir nepieciešama NIU pakalpojumu sniegšanai vai, ja (iii) apstrāde ir nepieciešama NIU likumīgajām interesēm .

Jūsu personas datu vākšanai, glabāšanai un apstrādei galvenie mērķi ir sekojoši:

• Ļaut jums izmantot NIU pakalpojumus un produktus;
• Atbildēt uz jūsu iesūtītajiem jautājumiem;
• Nodrošināt garantijas pakalpojumus;
• Noteikt defektus un uzlabot NIU produktus un pakalpojumus;
• Personalizēt NIU pakalpojumus, jo īpaši ar reklāmu palīdzību;
• Lai veidotu un analizētu statistiku;
• Novērst krāpšanu vai noziedzīgu darbību, kā arī NIU produktu vai pakalpojumu ļaunprātīgu izmantošanu.

Personas datu saņēmēji un personas datu pārsūtīšana ārpus Eiropas Savienības

Jūsu personas dati netiks pārsūtīti un nebūs pieejami trešajām personām, izņemot NIU pilnvarotās personas un NIU pakalpojumu sniedzējus, lai īstenotu iepriekš minētos mērķus (piemēram, IT sistēmu nodrošinātāji, hostinga pakalpojumu sniedzēji, konsultanti, norādot, ka katram no šiem pakalpojumu sniedzējiem ir saistoši datu aizsardzības un konfidencialitātes pienākumi, lai aizsargātu jūsu personas datus.)

Jūsu personas datus var pārsūtīt uz valsti, kas atrodas ārpus Eiropas Savienības, piemēram, Ķīnu, norādot, ka Ķīnas aizsardzības līmenis netiek uzskatīts par vienlīdzīgu Eiropas Savienībai, NIU apņemas veikt visas attiecīgās darbības, pamatojoties uz atbilstošiem drošības pasākumiem, kā prasīts datu aizsardzības tiesību aktos.

Uzglabāšanas laiks

NIU saglabās jūsu personas datus tikai tik ilgi, cik nepieciešams, lai izpildītu mērķi, kuram tie tika vākti, vai tik ilgi, lai izpildītu juridiskās vai normatīvās prasības.

It īpaši, jūsu personas dati tiks glabāti darījumu attiecību laikā un ārpus tā, reklāmas nolūkiem, pierādījumu un grāmatvedības nolūkiem, uz laika periodu, kurš nepārsniedz likumā minētos termiņus.

Drošība

NIU ir īstenojis atbilstošus tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai aizsargātu jūsu personas datus pret nesankcionētu, nejaušu vai nelikumīgu iznīcināšanu, nozaudēšanu, pārveidošanu, nepareizu izmantošanu, izpaušanu vai piekļuvi un pret visām citām nelikumīgām apstrādes formām. Šie drošības pasākumi ir ieviesti, ņemot vērā tehnikas jaunākos sasniegumus, to īstenošanas izmaksas, apstrādē radītos riskus un personas datu īpašības.

NIU apņemas, lai visi darbinieki, kuri piekļūst jūsu personas datiem, ievērotu iekšējos noteikumus un procesus attiecībā uz personas datu apstrādi, lai tos aizsargātu un nodrošinātu to konfidencialitāti. Darbiniekiem ir jāievēro visi tehniskie un organizatoriskie drošības pasākumi, kas ieviesti, lai aizsargātu jūsu personas datus.

Jūs varat mums iesūtīt jebkādus jautājumus par mūsu drošības procedūrām, nosūtot mums e-pastu uz adresi privacy@niu.com

Jūsu tiesības

Jums ir tiesības piekļūt, mainīt, labot, ierobežot, dzēst un jautāt par jūsu personas datu pārnesamību, kā arī tiesības iebilst pret šādu datu apstrādi. Jums ir tiesības arī atsaukt jūsu piekrišanu, ja NIU to ir saņēmis iepriekš (šī atsaukšana nekādi neietekmēs to procesu likumību, kuri norisinājās pirms šīs piekrišanas atsaukšanas ). Jūs varat definēt savas personas datu pēcnāves lietošanas vadlīnijas.

Jums ir tiesības iesniegt sūdzību attiecīgajā datu aizsardzības iestādē.

Lai izmantotu iepriekš minētās tiesības, jūs varat sūtīt e-pastu uz adresi privacy@niu.com

Saites uz citām tīmekļa vietnēm

Šī tīmekļa vietne var saturēt saites uz citām trešās puses vietnēm, kuras mēs nekādā veidā nekontrolējam. Lūdzu, apzinieties to brīdī, kad noklikšķiniet uz jebkurām šādām saitēm; mēs neesam atbildīgi par jebkuras citas vietnes konfidencialitātes praksi un / vai politiku. Līdz ar to mēs ļoti iesakām pārskatīt katras apmeklējamās vietnes konfidencialitātes politiku neatkarīgi no tā, vai tās ir saistītas ar mūsu vietni.

NIU tīmekļa vietnes īpašs lietojums

Reģistrācija nav nepieciešama, lai izmantotu vai piekļūtu NIU tīmekļa vietnei. Šī vietne var tās lietotājiem darīt pieejamus forumus, komentārus, emuārus, ziņu dēļus u.c . Lai piekļūtu augstāk minetājām funkcijām, var rasties nepieciešamība reģistrēties, it īpaši, ja vēlaties atstāt komentārus vai veidot rakstus.

Ja jūs reģistrējaties un šajā procesā sniedzat mums personas datus, esiet droši, ka jebkāda šāda veida sniegtā informācija netiks sniegta nevienai trešās puses organizācijai, izņemot gadījumus, kad jūs tam sniedzat savu piekrišanu.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka, publicējot komentārus vai rakstus šajā forumā, emuārā vai ziņu dēlī, visa personīgā informācija , kuru jūs komentējat/rakstāt, ir publiski redzama visiem, kuri apskata šo saiti .

Mēs piedāvājam mūsu tīmekļa vietnes apmeklētājiem iespēju izvēlēties no mums saņemt paziņojumus. Šādā gadījumā mēs lūdzam apmeklētājam informāciju par viņa vai viņas e-pasta adresi un vārdu. Šajos paziņojumos būs iekļauts mūsu regulārais biļetens, produktu popularizēšana un jebkura cita informācija, kas mums šķiet noderīga apmeklētājiem. Jūs varat atteikties no viena vai visu šo paziņojumu saņemšanas, nosūtot mums e-pastu uz adresi international@niu.com vai arī noklikšķinot uz saites “atteikties” , kura ir atrodama jebkurā mūsu nosūtītajā e-pastā vai atbildot uz jebkuru e-pasta ziņojumu, ko mēs jums nosūtām.

Kontakti

Ja jums ir kādi jautājumi vai bažas par šo datu privātuma politiku vai vēlaties sazināties ar mums pa e-pastu vai pastu, mūsu kontaktinformācija ir šāda:

E-pasts: privacy@niu.com

Mailing Address:
Niu International Co.,Ltd.
No.5 Lingxiang Road,WEZ,
Wujin, Changzhou, China