PRIVACYBELEID COOKIES

NIU acht het van essentieel belang u duidelijk en transparant te informeren over het gebruik van cookies voordat u de website http://www.niu.com (hierna de "Website") en de mobiele applicatie "Niu E-scooter" (hierna de "Applicatie") bezoekt.

1. WAT IS EEN COOKIE?

Een cookie (of loginaccountant) is een gegevensverzameling die via de browser wordt opgeslagen op de harde schijf van uw apparaat (computer, tablet, mobiel) wanneer u een online dienst bezoekt. Cookies worden veel gebruikt door websites. Zij garanderen hun werking of verbeteren de navigatie, en verstrekken ook bepaalde informatie, met name in termen van kijkmeting, aan de eigenaars van deze sites.

De door NIU ingestelde cookies kunnen verschijnen wanneer de Gebruiker zich registreert (indien van toepassing). Cookies berekenen hoe lang de gebruiker op de bevestigingspagina blijft om hem door te verwijzen naar de NIU Website. Cookies kunnen ook informatie verzamelen over de online voorkeuren van gebruikers en NIU in staat stellen de Website en de Applicatie aan te passen aan de interesses van de gebruiker.

Cookies die door NIU of derden worden opgeslagen wanneer de Gebruiker de Website bezoekt, herkennen de Gebruiker niet persoonlijk, maar herkennen het apparaat dat zij gebruiken. Cookies geven gewoon informatie over de navigatie van de Gebruiker om de terminal later te herkennen.

Cookies veroorzaken geen schade aan de terminal, maar maken het bijvoorbeeld gemakkelijker om voorkeuren te vinden, bepaalde velden in te vullen en de inhoud van de diensten op de bezochte site aan te passen. Deze gegevens maken het mogelijk om de ergonomie en de dienstverlening aan uw interesses aan te passen.

2. HOE ACCEPTEERT OF VERWERPT U HET GEBRUIK VAN COOKIES?

Voor het beheer van cookies en uw keuzes is de configuratie van elke browser anders. Dit wordt beschreven in het helpmenu van uw browser, dat u laat weten hoe u uw cookiewensen kunt wijzigen. Alle instellingen die u mogelijk maakt, kunnen van invloed zijn op uw internetervaring en uw toegang tot bepaalde diensten waarvoor het gebruik van cookies vereist is.

U hebt de optie om uw apparaten zo in te stellen dat zij alle cookies accepteren, u op de hoogte stellen wanneer een cookie wordt uitgegeven of nooit cookies accepteren. Deze laatste optie kan er echter toe leiden dat sommige gepersonaliseerde diensten niet worden geleverd en, als gevolg daarvan, u mogelijk niet in staat bent om volledig te profiteren van alle functies die worden aangeboden door de Website.

Als u geen cookies in het algemeen wilt ontvangen of alleen bepaalde cookies wilt weigeren, kunt u de instellingen van uw browser dienovereenkomstig wijzigen.

Instructies hiervoor zijn te vinden op de website van elke browser:

Voor Internet Explorer:
https://support.microsoft.com/nl-nl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Voor Firefox:
https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-in-en-uitschakelen-websites-voorkeuren

Voor Safari:
https://support.apple.com/nl-nl/HT201265

Voor Chrome:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl&hlrm=en

Om Cookies van Facebook te uitschakelen:
https://nl-nl.facebook.com/policies/cookies/
https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen

Om Cookies van Twitter te uitschakelen:
https://help.twitter.com/nl/rules-and-policies/twitter-cookies

Om Cookies van « re-targetting » te uitschakelen de « re-targetting » van onze partners:
http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices

Voor andere browsers die hierboven niet zijn vermeld, aarzel niet om de helpfunctie voor cookiebeheer op internet te raadplegen.

3. HOE GEBRUIKEN Wij COOKIES?

De door cookies verzamelde informatie helpt ons te analyseren hoe u de Website gebruikt en helpt ons u een betere ervaring te bieden tijdens uw bezoek. Wij gebruiken cookies ook om berichten te versturen die zijn afgestemd op uw interesses.

4. DE COOKIES DIE Wij GEBRUIKEN

Functionele cookies

De functionele cookies die door de Website worden uitgegeven, maken het mogelijk:

- de presentatie van onze Website (gebruikte taal, schermresolutie, besturingssysteem, enz.) aan te passen aan de hardware en software van uw terminal die u bekijkt of leest. Deze cookies vervallen aan het einde van de sessie;

- om het opzoeken te vergemakkelijken door de reeds door de gebruiker uitgevoerde opzoekingen te behouden. Deze cookies hebben een houdbaarheid van 13 maanden.

Analytics Cookies

NIU kan analytics cookies gebruiken om de prestaties van de Website te verbeteren door alleen inloggegevens te verzamelen met betrekking tot de datum, het tijdstip, het internetadres, het terminalprotocol van de gebruiker en de bekeken pagina. NIU draagt deze gegevens niet over aan derden, gebruikt deze niet voor andere doeleinden en bewaart deze op geen enkele wijze voor een periode langer dan dertien maanden.

NIU kan in ieder geval gebruik maken van de analytics instrumenten van de leveranciers en de bijbehorende cookies. Hoewel NIU geen controle heeft over deze leveranciers van analytics instrumenten die verantwoordelijk zijn voor hun eigen verwerking, noch over de gegevens die zij verzamelen, ook niet in het kader van gegevensoverdrachten buiten de Europese Unie, aangezien sommige van hen zich in de Verenigde Staten bevinden, achtte NIU het van essentieel belang deze te vermelden, zodat u duidelijke en volledige informatie hebt over het feit dat het gebruik ervan, indien nodig, uw toestemming kan vereisen.

Voor aanvullende informatie, en afhankelijk van de beschikbaarheid van deze informatie in het Frans, verwijzen wij u, indien van toepassing, naar de volgende sites :

Google Analytics: Klik hier om het privacybeleid van Google Analytics te lezen.

U kunt zich echter tegen deze verschillende handelingen verzetten door uw browser te configureren, zoals Internet Explorer of Firefox, door de instructies op te volgen, die ook hierboven vermeld staan, en die u voor dit doel ter beschikking worden gesteld op de Website van uw browser. Als u gebruik maakt van uw recht om bezwaar te maken, bevestigt NIU dat er geen verbindingsgegevens zullen worden doorgegeven aan een aanbieder van analysehulpmiddelen voor het publiek. Ten slotte heeft u recht op toegang tot de gegevens die op u betrekking hebben en die u kunt laten gelden door contact op te nemen met de betrokken leverancier, onder vermelding van het identificatienummer van de cookie die u het laatst wordt toegekend.

Cookies van derden

Onze Website bevat functionaliteiten van sites van derden, waaronder bepaalde sociale netwerken. Deze functionaliteiten gaan soms vergezeld van scripts of andere functionaliteiten die cookies van deze sociale netwerken lezen en soms op uw apparaat plaatsen. Deze cookies kunnen worden gebruikt om reclameboodschappen te personaliseren. Hoewel wij geen toegang hebben tot deze cookies, noch enige controle hebben over deze sociale netwerken die verantwoordelijk zijn voor hun eigen verwerking, noch over de gegevens die zij verzamelen, ook niet in het kader van een gegevensoverdracht buiten de Europese Unie wanneer sommigen van hen zich in de Verenigde Staten bevinden, achten wij het van essentieel belang zij te vermelden, zodat u over duidelijke en volledige informatie beschikt dat het gebruik ervan, indien nodig, uw toestemming kan vereisen. Voor aanvullende informatie, en afhankelijk van de beschikbaarheid van deze informatie in het Frans, verwijzen wij u naar de onderstaande lijst met potentiële socialenetwerk-cookies.

Facebook

De volgende Facebook-functionaliteiten kunnen worden geïntegreerd met onze websites en Applicatie en zullen waarschijnlijk Facebook-cookies lezen of plaatsen:

Aanmelden bij Facebook (waarmee de gebruiker kan inloggen op zijn Facebook-account en via deze account kan communiceren met onze Website)

Klik hier om het privacybeleid van Facebook te lezen

Klik hier voor informatie over cookies die gebruikt worden door Facebook

Twitter

De volgende Twitter-functionaliteiten kunnen worden geïntegreerd met onze websites en Applicatie en zullen waarschijnlijk Twitter-cookies lezen of plaatsen:

Aanmelden bij Twitter (waarmee de gebruiker zich kan inloggen op zijn Twitter-account en via deze account kan communiceren met onze Website)

Klik hier om het privacybeleid van Twitter te lezen

Klik hier voor informatie over cookies die gebruikt worden door Twitter

Instagram

De volgende Instagram -functionaliteiten kunnen worden geïntegreerd met onze websites en Applicatie en zullen waarschijnlijk Instagram-cookies lezen of plaatsen:

Aanmelden bij Instagram (waarmee de gebruiker zich kan inloggen op zijn Instagram -account en via deze account kan communiceren met onze Website)

Klik hier voor informatie over cookies die gebruikt worden door Instagram

YouTube

De volgende YouTube -functionaliteiten kunnen worden geïntegreerd met onze websites en Applicatie en zullen waarschijnlijk YouTube-cookies lezen of plaatsen:

Aanmelden bij YouTube (waarmee de gebruiker zich kan inloggen op zijn YouTube -account en via deze account kan communiceren met onze Website)

Klik hier voor informatie over cookies die gebruikt worden door YouTube

AdChoices

Cookies kunnen door AdChoices op uw apparaat worden geplaatst voor gerichte reclamedoeleinden:

Klik hier om de door AdChoices ingestelde cookies te controleren