ПОЛИТИКА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА БИСКВИТКИТЕ

NIU се съобразява със защитата на личния живот на всеки потребител (наричан по-нататък „потребителят“) на www.niu.com (наричан по-долу „уебсайтът“) и мобилното приложение „Niu E-scooter“ (наричано по-нататък „приложение“), и счита, че е от съществено значение да информира потребителя по ясен и прозрачен начин за използването на „бисквитки“ при сърфиране в уебсайта и приложението.

КАКВО Е БИСКВИТКА?

Бисквитката е елемент от данни, съхраняван на твърдия диск на терминала на потребителя (компютър, таблет, мобилен телефон) чрез навигационен браузър при посещение на онлайн услуги. Бисквитките се използват широко от уебсайтовете. Те подобряват сърфирането и предоставят информация за аудиторията на собствениците на тези уебсайтове. Бисквитките, създадени от NIU, могат да се появят, когато Потребителят се регистрира (ако е приложимо). Бисквитките изчисляват колко дълго потребителят остава на страницата за потвърждение, за да го пренасочи към уебсайта на NIU. Бисквитките могат също така да събират информация относно онлайн предпочитанията на потребителите и да позволяват на NIU да адаптира уебсайта към цинтересите на потребителя.

Бисквитките, регистрирани от NIU или от трети страни, когато потребителят посети уебсайта или приложението, не разпознават потребителя лично, а по-скоро като устройството, което използват. бисквитките просто дават информация за сърфирането на потребителя, за да разпознаят по-късно терминала.

Бисквитките не причиняват никакви щети на терминала, но позволяват по-лесни действия, като например намиране на предпочитания, предварително попълване на определени области и адаптиране на съдържанието на услугите на NIU.

КАК ПРИЕМАТЕ ИЛИ ОТКАЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА БИСКВИТКИТЕ?

Потребителят може да настрои своя браузър, за да го уведоми, когато получи бисквитка, и може да откаже бисквитките от всички уебсайтове, ако той / тя желае. Моля, имайте предвид обаче, че ако потребителят отхвърли „бисквитките“, е възможно някои уеб страници да не се зареждат или зареждат правилно, а достъпът му до определена информация може да бъде отказан или може да се наложи да въведе информация за себе си самата тя повече от веднъж.

Ако потребителят не желае да получава бисквитки по общ начин или желае да откаже само определени бисквитки, той / тя може да променя параметрите на неговия / нейния браузър.

Инструкциите се предоставят от всеки уеб браузър:

За Internet Explorer:
https://support.microsoft.com/bg-bg/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

За Firefox:
https://support.mozilla.org/bg/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

За Safari:
https://support.apple.com/bg-bg/HT201265

За Chrome:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=bg

За да деактивирате „бисквитките“ на компютъра си:
http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/

За всеки друг браузър, който не е споменат по-горе, Потребителят не трябва да се колебае да се консултира с помощта за управление на „бисквитките“, налична в интернет.

КАК ИЗПОЛЗВАМЕ БИСКВИТКИТЕ?

Информацията, събрана чрез бисквитките, помага на NIU да анализира използването на уебсайта си и дава възможност на потребителите да се възползват от по-добро преживяване при посещение на уебсайта. NIU също използва бисквитки за изпращане на съобщения, които са персонализирани за специфични интереси на потребителите.

КАКЪВ ВИД БИСКВИТКИ ИМА НА САЙТ?

Функционални бисквитки

Функционалните „бисквитки“ позволяват:

- адаптиране на дисплея на уебсайта (използван език, разделителна способност на екрана, използвана операционна система и т.н.) според материалите и софтуера, който съдържа терминалът на потребителя. Тези „бисквитки“ изтичат в края на всяка сесия;

- улесняват по-доброто търсене чрез съхраняване на търсения, направени преди това от Потребителя. Тези „бисквитки“ ще се съхраняват за период от 13 месеца.

„Бисквитки“ в Google Анализ

NIU може да използва бисквитки за анализ, за да подобри ефективността на уебсайта, като събира данни за връзката като дата, час, интернет адрес, IP адрес, посетени и консултирани страници и версия на браузъра на потребителя. NIU не споделя, продава, отдава или дава под наем своите пощенски или клиентски списъци на трети страни и не ги съхранява за повече от 13-месечен период. По този начин NIU може да използва уеб анализ от доставчик на услуги, който използва свързани бисквитки. Въпреки че NIU няма контрол върху уеб анализа от доставчиците на услуги, които контролират собственото си обработване, нито върху събраните данни, дори когато са прехвърлени извън Европейския съюз, тъй като тези доставчици се намират в Съединените американски щати, NIU счита, че е необходимо да се спомене това за да се гарантира, че потребителите имат ясна и задълбочена информация за такова използване, която може, ако има такава, да изисква предварителното съгласие на ползвателите. За допълнителна информация и при условие, че такива правила са налице на вашия език, моля, направете справка с всяка политика за поверителност:

Google Analytics: кликнете тук, за да се запознаете с политиката на Google за поверителност

Потребителят може, обаче, да се противопостави на тези различни операции, като конфигурира своя браузър, като Internet Explorer или Firefox, като следва инструкциите, посочени по-горе, които са предоставени за тази цел на неговия уебсайт. В случай, че даден потребител упражнява правото си на възражение, NIU потвърждава, че няма да бъдат предавани данни за връзка, с който и да е доставчик на инструменти за анализ. Освен това, потребителят има право на достъп до собствените си данни. Той / тя може да упражни това право, като се свърже със съответния доставчик и като посочи номера, идентифициращ „бисквитката“, който ще му бъде предоставен от доставчика.

Бисквитки от трети страни.

Уебсайтът може да включва функции от сайтове на трети страни, включително определени социални мрежи. Тези функционалности понякога могат да бъдат придружени от скриптове или други елементи, които могат да четат и понякога да поставят бисквитки от тези социални мрежи на устройството на потребителя. Тези „бисквитки“ могат да се използват за персонализиране на рекламните съобщения. Въпреки че NIU няма достъп до тези „бисквитки“, нито има контрол върху тези социални мрежи, които са отговорни за тяхната собствена обработка, нито по отношение на данните, които събират, включително във връзка с прехвърляне на данни извън Европейския съюз, тъй като някои от тях се намират в Съединените щати, NIU счита, че е важно да споменава това, така че потребителят да има ясна и пълна информация в случай, че се използва. За допълнителна информация и предвид наличността на тази информация на вашия език, моля, вижте списъка с потенциални бисквитки от социалната мрежа по-долу.

Facebook

Следните функции на Facebook могат да бъдат включени в уебсайта и приложението и е вероятно да прочетат мястото на „бисквитките“ във Facebook:

Facebook вход, който позволява на Потребителя да влезе в профила си във Facebook и да взаимодейства със сайта и приложението чрез този профил.

Кликнете тук, за да се консултирате с Декларацията за поверителност на Facebook

Кликнете тук, за да се запознаете с правилата за бисквитките на Facebook

Twitter

Следните функции на Twitter могат да бъдат включени в уебсайта и приложението и е вероятно да прочетат мястото на „бисквитките“ в Twitter:

Влизане в Twitter, което позволява на потребителя да влезе в профила си в Twitter и да взаимодейства със сайта и приложението чрез този акаунт.

Кликнете тук, за да се запознаете с Декларацията за поверителност на Twitter

Кликнете тук, за да се запознаете с правилата за бисквитките на Twitter

Instagram

Следните функции на Instagram могат да бъдат включени в уебсайта и приложението и е вероятно да прочетат бисквитките в Instagram:

Влизане в Instagram, което позволява на потребителя да влезе в акаунта си в Instagram и да взаимодейства с уебсайта и приложението чрез този акаунт.

Кликнете тук, за да се запознаете с правилата за бисквитките на Instagram

YouTube

Следните функции на YouTube могат да бъдат включени в уебсайта и приложението и е вероятно да прочетат за поставяне на „бисквитки“ в YouTube:

Влизане в YouTube, което позволява на потребителя да влезе в профила си в YouTube и да взаимодейства със сайта и приложението чрез този профил.

Кликнете тук, за да се запознаете с Декларацията за поверителност на YouTube

AdChoices

Бисквитките могат да се поставят и събират на уебсайта и приложението чрез AdChoices за целеви рекламни цели.

Кликнете тук, за да управлявате вашите бисквитки на Adchoices