Споразумение с потребителя и Декларация за поверителност

Когато се регистрирате и след това използвате продуктите и услугите на NIU, чрез уеб сайта на NIU или чрез мобилното приложение „NIU E-scooter” (наричани заедно "услугите"), NIU събира и обработва определени лични данни за вас. Като част от нашия ангажимент да защитаваме личните ви данни по прозрачен начин, искаме да ви информираме:

- Защо и как NIU събира, използва и съхранява вашите лични данни;
- законното основание, на което се обработват личните ви данни; и
- Какви са вашите права и нашите задължения във връзка с такава обработка.

В настоящата декларация за поверителност на данните "лични данни" означава всяка информация, свързана с идентифицирано или подлежащо на идентифициране физическо лице, както е определено от общия регламент на ЕС за защита на личните данни (ЕС) 2016/679 на ЕС от 27 Април 2016 ("GDPR") и всички национални закони и подзаконови актове, изменени или актуализирани от време на време, както и всяко друго законодателство ("законодателство за защита на данните"). Посочва се, че "физическо лице, подлежащо на идентификация" е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или косвено, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или един или повече фактори отнасящи се до физическата, физиологичната, генетичната, психическата, икономическата, културната или социалната идентичност.

Тази политика за поверителност на данните е отделена от нашата политика за поверителност на бисквитките. За повече информация за това как използваме бисквитки и тракери, моля кликнете върху следната връзка https://www.niu.com/en/cookies/

Тази политика за поверителност на данните урежда всеки уебсайт, мобилен сайт, приложение и/или други услуги, предоставен от Niu.com и Niu International Co. Ltd., неговата компания-майка, дъщерни дружества и/или филиали ("ние", "ние" или "нашите"), действайки като администратор на данни.

Вид на личните данни, предмет на обработването

Ние събираме лична информация, която ни предоставяте директно, особено когато създавате и променяте профила си и когато използвате нашите продукти и услуги. Категориите данни са както следва:

- Идентификационна информация (име, прякор, телефонен номер);
- Данни за електронна идентификация (имейл адрес, информация за вход, парола, IP адрес, регистрационни файлове и време за връзка, бисквитки и тракери);
- Информация за превозното средство (включително идентификация на собствеността, идентификация за нерегистриран потребител, време на местоположение при инцидент, статистика за поведението по време на пътуването, общ пробег, дневен пробег, информация, отнасяща се до използването и здравето на батерията, застраховка на превозното средство, увреждане електронни компоненти, тежки инциденти с превозното средство, информация, отнасяща се до SIM картата на превозното средство, данни за паркинга, информация, отнасяща се до кражба на превозното средство, като например времето и мястото, когато превозното средство е било откраднато, информация, отнасяща се до поддръжката на превозното средство.
- Данни за географското локализиране.

По-специално, събирането и обработването на данни за местоположението се подчинява на следните принципи:

- Можете да деактивирате геолокация по всяко време;
- Вие сте уведомени, че геолокация е активиранa от използването на определена икона.

Правни основания и цели на обработването на лични данни

Не ни е позволено да обработваме лични данни, ако нямаме валидно правно основание. Следователно ние обработваме вашите лични данни само ако (i) сме получили вашето предварително съгласие за това, (II) обработването е необходимо за предоставянето на услуги на NIU или III) обработването е необходимо за ЗАКОННИТЕ интереси, преследвани от NIU.

Събирането, съхранението и обработването на вашите лични данни има следните основни цели:

- Позволява ви да използвате услугите и продуктите на NIU;
- Отговор на запитвания от клиенти;
- Предоставяне на гаранция/гаранционно обслужване;
- Идентифициране на дефекти и подобряване на продуктите;
- Персонализирайте услугите на NIU по -специално чрез рекламиране;
- Статистически данни;
- Борба с измамите, както и злоупотреби с продукти или услуги на NIU.

Получатели на лични данни и предаване на лични данни извън Европейския съюз

Вашите лични данни няма да бъдат предавани или достъпни за трети лица, освен упълномощените лица и доставчиците на услуги на NIU, за изпълнение на посочените по-горе цели (като доставчици на ИТ системи, хостинг доставчици, консултанти, като се посочва, че всеки от тези доставчици на услуги е обвързан от задълженията за защита на данните и поверителността , за дa защити вашите лични данни.

Данните ви могат да бъдат прехвърляни в държава, намираща се извън Европейския съюз, понастоящем Китай, като се уточни, че тъй като Китай не се счита за гарантиращ същото ниво на защита , както в Европейския съюз, NIU се задължава да вземе всички съответни гаранции въз основа на подходящи гаранции, както се изисква съгласно законодателството за защита на данните.

Период на съхранение

NIU ще запази вашите данни толкова дълго, колкото е необходимо, за да изпълни целта, за която е събрана, или да спази законовите или подзаконовите изисквания.

По-специално, данните ви ще бъдат съхранявани по време на деловите взаимоотношения и, след, с промоционални цели, с доказателствена цел и счетоводни цели, за период, който не надвишава приложимите задължителни давностни срокове.

Сигурност

NIU е внедрил адекватни технически и организационни мерки за защита на вашите лични данни срещу неразрешено, случайно или незаконно унищожаване, загуба, промяна, неправилна употреба, разкриване или достъп и срещу всички други незаконни форми на обработка. Тези мерки за сигурност са изпълнени, като се взема предвид съвременното технологично състояние, разходите за тяхното изпълнение, рисковете, свързани с обработването, и естеството на личните данни.

То се задължава всички лица, които имат достъп до него да отговарят на вътрешните правила и процеси във връзка с обработването на лични данни, за да ги защитят и да гарантират тяхната поверителност. От тях се изисква също да следват всички технически и организационни мерки за сигурност, въведени с цел защита на вашите данни.

Можете да подадете всички въпроси, които имате относно нашите процедури за сигурност, като ни изпратите имейл на privacy@niu.com

Вашите права

Имате право на достъп, промяна, коригиране, ограничаване, изтриване и запитване, ако има такова, за преносимостта на личните ви данни, както и право на възражение срещу обработката на такива данни. Вие също имате право да оттеглите вашето съгласие, когато NIU е получил вашето предварително съгласие за обработка на лични данни (без това оттегляне да засегне законосъобразността на обработването, извършено преди оттеглянето). Можете да определите насоки за използването на личните ви данни след смъртта

Имате право да подадете жалба до съответния надзорен орган по защита на данните.

За да упражнявате горните права, можете да изпратите имейл на адрес: Privacy@niu.com

Връзки към други уебсайтове

Този уебсайт може да съдържа връзки към други уебсайтове на трети страни, които не се контролират по никакъв начин от нас. Моля, имайте предвид това, когато кликнете върху такива връзки; Ние не носим отговорност за практиките и / или политиките за поверителност на уебсайтове, различни от нашите. Следователно, силно препоръчваме да прегледате политиката за поверителност на всеки посещаван от вас уебсайт, независимо дали те са свързани с нашия собствен сайт

Специфично използване на уебсайта на NIU

Регистрацията не е необходима, за да се използва или за достъп до уебсайта на NIU. Въпреки това, този сайт може да прави форуми, коментари, блогове, табла за съобщения или други подобни на своите потребители. Може да се наложи да се регистрирате за тези функции, особено ако искате да оставите коментари или да предоставите статии.

Ако се регистрирате и в процеса ни предоставите лични данни, бъдете сигурни, че такава информация, която предоставяте, няма да бъде споделена с никоя трета страна, освен с изричното ви съгласие.

Моля, имайте предвид, че ако публикувате коментари или статии в някой форум, блог или форум на този сайт, всички лични данни, които предоставяте в тези коментари или статии, могат да бъдат прочетени от всеки, който ги разглежда.

Също така предоставяме на посетителите на нашия уебсайт възможността да се включат, за да получават съобщения от нас. В този случай, ние питаме посетителя за неговия имейл адрес и име. Тези съобщения ще включват нашия редовен бюлетин, продуктови промоции и всякаква друга информация, която смятаме, че е подходяща за посетителя. Можете да се откажете от получаването на каквато и да е от тези съобщения, като ни изпратите имейл на international@niu.com, като кликнете върху връзката „Отписване“ в имейла, който изпращаме до вас, или като отговаряте на всеки имейл, който ви изпращаме.

Данни за контакт

Ако имате въпроси или притеснения относно тази Декларация за поверителност на данните или искате да се свържете с нас по имейл или по пощата, информацията ни за контакт е както следва:

Имейл: privacy@niu.com

Адрес за кореспонденция:
Niu International Co.,Ltd.
No.5 Lingxiang Road,WEZ,
Wujin, Changzhou, China